II Sołecki Turniej Piłki Siatkowej 2021

Zapraszamy wszystkich na II Sołecki Turniej Piłki Siatkowej 2021, który odbędzie się w niedziele 21 listopada 2021roku od godziny 13.00 w Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rokitach.

Zapisz swój zespół!

kontakt: 505 875 897 e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Warunek udziału - minimum 2 kobiety w drużynie.

Termin zapisów do 14 listopada 2021


REGULAMIN

 ORGANIZATORZY:

UKS "NEPTUN" Rokity

Szkoła Podstawowa w Rokitach

RODZAJ ROZGRYWEK:

Turniej Piłki Siatkowej - Mix Męsko - Damski 4+2 (4 mężczyzn i 2 kobiety)

Bez limitu wieku.

MIEJSCE I TERMIN ROZGRYWEK:

Hala sportowa Szkoły Podstawowej w Rokitach

Termin: 21 listopada 2021r. od godziny 13.00

ZGŁOSZENIA:

Termin zgłoszeń do 14 listopad 2021r.

Zgłoszeń można dokonać telefonicznie pod nr tel. 505875897

lub meilowo Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

UCZESTNICTWO:

Obowiązuje opłata wpisowa 30 zł od drużyny.

W turnieju biorą udział tylko drużyny z Gminy Czarna Dąbrówka, reprezentujące swoje wsie, ewentualnie reprezentacje 2 mniejszych wsi po uzgodnieniu z Organizatorem.

Wskazane, by nazwy drużyn były nazwami miejscowości np. Rokity, Kłosy.

Zawodnicy poszczególnych drużyn powinni być zameldowani w danej wsi.

Drużyna w swoim składzie może posiadać łącznie 8 osób wraz z rezerwowymi.

Turniej damsko - męski, zatem w drużynie ośmioosobowej muszą występować minimum dwie kobiety.

Na boisku podczas meczu minimum dwie kobiety muszą być cały czas na placu gry.

Niespełnienie wymogu minimum dwóch kobiet podczas meczu, skutkować będzie walkowerem.

ROZGRYWKI:

System gier i punktacja zostanie podany przed i podczas zawodów, po zapoznaniu się z ilością zapisanych drużyn.  System  zostanie  stworzony  po  zapisach,  czyli  po 14 listopada 2021r.

W  trakcie  gry  na  boisku  przebywa  6 zawodników z każdej drużyny (możliwość gry w 5 osób z uwzględnieniem dwóch kobiet w składzie).

W  przypadku  rozpoczęcia  meczu  w  piątkę,  zawodnik  spóźniony  może  dołączyć do drużyny.

W trakcie spotkania drużyna może dokonać dowolną ilość zmian.

Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki i kontuzje wynikłe w czasie trwania turnieju. Każdy uczestnik zawodów, gra na własną odpowiedzialność.

Wstęp na halę wyłącznie w zmiennym obuwiu sportowym (halówki).

Przed każdym meczem kapitanowie drużyn ustalają czy gra będzie się odbywała z możliwością ataku przez mocne "ścinanie" czy bez takiej możliwości.

W wydarzeniu mogą uczestniczyć tylko osoby zdrowe i nie przejawiające niepokojących objawów, sugerujących zakażenie koronawirusem (m.in.: gorączka powyżej 38°C, suchy kaszel, duszności) oraz nie przebywające na kwarantannie i nie objęte nadzorem epidemiologicznym.

Uczestnik turnieju jest zobowiązany:

Zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób i mienia;

Stosować się do poleceń i instrukcji Organizatora oraz służb porządkowych i informacyjnych;

Przestrzegać aktualnych przepisów oraz wytycznych Ministerstwa Zdrowia i GIS na czas trwania SARS COVID-19;

Każda osoba wchodząca i przebywająca na terenie turnieju zobowiązana jest poddać się obowiązkowej dezynfekcji rąk w miejscach wyznaczonych na terenie Obiektu przez Organizatora, zgodnie ze wskazaną w tych miejscach instrukcją;


Uczestnik turnieju przyjmuje do wiadomości, że uczestnictwo wiąże się z ryzykiem zachorowania na COVID -19 i zwalnia Organizatora ze wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu;


Organizator informuje, że przebieg wydarzenia (oraz Uczestnicy wydarzenia) może być fotografowany, filmowany, rejestrowany przez Organizatora lub inne powołane podmioty trzecie, w tym transmitowany na żywo lub odtwarzany, za pośrednictwem ekranów wizyjnych i innych metod przesyłu i rejestracji danych, na fotografii lub za pośrednictwem innych współczesnych.

Uczestnictwo w turnieju oznacza akceptację i przestrzeganie przez uczestnika zapisów niniejszego Regulaminu.

Wszelkie sprawy nie ujęte regulaminem należą do interpretacji przez Organizatora.

Copyright 2021 © Gmina Czarna Dąbrówka