Place Zabaw

Plac zabaw powstał w ramach funduszu sołeckiego.  Zlecono firmie PPHU „JULKA” Sabina Marciniak Krępa Kaszubska 80, 84-351 Nowa Wieś Lęborska dostawę wraz z montażem następujących elementów placu zabaw w miejscowości Kozin (Sołectwo Kozy):

Plac powstał w ramach projektu „Stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku służącego integracji społecznej poprzez budowę świetlicy i ścieżki spacerowej wraz z placem zabaw w miejscowości Rokity". Został on później doposażony z projektu unijnego realizowanego w naszych szkołach.

Plac zabaw w Podkomorzycach znajduje przy wjeździe do centrum wsi a urządzenia do placu zabaw zakupiono z Funduszu Sołeckiego. Plac zabaw składa się z zestawu rekreacyjnego / zjeżdżalnia, kratownica drewniana, drabinka dwustronna, kratownica łańcuchowa, drabinka pozioma/; huśtawka podwójna oraz piaskownica drewniana 3m x 3m.

Plac powstał w ramach projektu "Nasze miejsce na ziemi" zrealizowany był przez stowarzyszenie "Rokitnik", jego wartość brutto po przetargu wyniosła  50.869,82 zł.

Plac powstał w ramach złożonego wniosku Unijnego "Rozwój infrastruktury i usług turystyki wiejskiej i aktywnej poprzez budowę, przebudowę i remont małej infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej w miejscowości Rokitki". Koszt całości robót wyniósł 171.959,- zł.

Plac zabaw powstał w ramachrealizacją projektu pn.: "Stworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacyjno - społecznej - budowa placu zabaw w miejscowości Jerzkowice", napisanego przez Stowarzyszenie LOKO-MOTYWA. Wykonawcą prac był Pan Józef Kozłowski, Tychowo 16, 76-100 Sławno.

Copyright 2020 © Gmina Czarna Dąbrówka