Spotkanie podsumowujące pierwsze półrocze

W dniu 2 lipca Zarząd GTS zaprosił przedstawicieli Gminy Czarna Dąbrówka w osobach Wójta Gminy oraz przewodniczącego Rady Gminy. Tematem spotkania było podsumowanie pierwszego oraz plany współpracy w drugim półroczu bieżącego roku.

Poruszono temat dalszego finansowania klubu przez Gminę, stanu obiektu sportowego oraz jego utrzymywania. W poruszonych tematach uzyskano porozumienie a szczegóły zostaną ustalone w najbliższej przyszłości.

Przy tej okazji pan Wójt wraz z panem przewodniczącym przekazali stroje meczowe drużynie seniorów zakupione z dotacji Gminy przyznanej klubowi na pierwsze półrocze bieżącego roku.

Copyright 2020 © Gmina Czarna Dąbrówka