Halowy Turniej Piłki Nożnej

Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Czarnej Dąbrówce we współpracy z Gminnym Towarzystwem Sportowym w Czarnej Dąbrówce ogłaszają zapisy na Halowy Turniej Piłki Nożnej.

Planowany termin: 25-26.01.2020 r.

Drużyny: z terenu Gminy Czarna Dąbrówka (do 8 osób: bramkarz+ 3 zawodników + 4 rezerwowych)

Zawodnicy: dolna granica wieku 15 lat.

Wpisowe: 100 zł od drużyny płatne w kasie GCKiB.

Termin i forma zgłoszeń: do 18 stycznia 2020 r. pisemnie na adres GCKiB Czarna Dąbrówka (ul. Bytowska 10, 77-116 Czarna Dąbrówka). Zgłoszenia powinny zawierać:

  1. Nazwę drużyny;
  2. Skład imienny;
  3. Osobę do kontaktu z organizatorem (nr telefonu, e-mail)

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.

Koordynator:

Tadeusz Gralak

tel. 608452215

Copyright 2023 © Sport Czarna Dąbrówka