Boisko wielofunkcyjne w KozachTeren boiska obejmuje: