Kolejne dofinansowania dla GTS Czarna Dąbrówka

Gminne Towarzystwo Sportowe otrzymało dobrą wiadomość z Pomorskiego Zrzeszenia LZS w Gdańsku. Informacja dotyczy pozytywnego rozpatrzenia wniosków o dofinansowanie organizowanych i współorganizowanych przez GTS Czarna Dąbrówka imprez sportowych w roku 2018. Zarząd Pomorskiego Zrzeszenia LZS postanowił przyznać dofinansowanie na :

I.  Organizację  XXVIII Ogólnopolskiego Biegu Orłów 3 maj 2018 r. w Czarnej Dąbrówce w kwocie 2000 zł.

II. Organizację Otwartego Turnieju Piłki Nożnej Seniorów „ORLIK 2018” dnia 04.08.2018r. w kwocie jak to określono nie mniejszej niż 500 zł.


 Zarząd GTS Czarna Dąbrówka


opr. Tadeusz Gralak

Copyright 2018 © Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Czarnej Dąbrówce