XXII Edycja Biegowego Grand Prix Czarnej Dąbrówki zakończona

18 czerwca w sali widowiskowej GCKiB Czarna Dąbrówka odbyło się uroczyste podsumowanie XXII Edycji Grand Prix Czarnej Dąbrówki w biegach przełajowych, sezonu 2018/19. Do GCKiB przybyło ponad 150 osób w tym biegaczki i biegacze, którzy zajęli pierwsze 6 miejsc w poszczególnych kategoriach wiekowych oraz nauczyciele, opiekunowie i trenerzy.

Gośćmi uroczystego podsumowania byli : Jan Klasa Wójt Gminy Czarna Dąbrówka, Beata Łozowska Dyrektor GCKiB i Sebastian Gąsiorek Dyrektor Szkoły Podstawowej Nożyno.

Imprezę rozpoczął Wójt Gminy gratulując wszystkim nagrodzonym osiągniętych wyników a opiekunom dziękował przygotowanie młodzieży do zawodów. Ponadto zachęcał licznie zebranych uczestników podsumowania do uprawiania i rozwijania najprostszej formy rozwoju fizycznego jakim jest bieganie. Następnie głos zabrał Tadeusz Zblewski zapraszając wszystkich chętnych od miesiąca września do treningu lekkoatletycznego pod jego kierunkiem. Prowadzący podsumowanie Tadeusz Gralak, główny organizator cyklu biegów w imieniu GCKiB pogratulował wszystkim osiągniętych wyników i podziękował nauczycielom, rodzicom i wszystkim, którzy pomagali przy organizacji poszczególnych biegów. Zapowiedział organizację kolejnego cyklu w zmienionej formie. Zmiana będzie polegała na organizacji cyklu w okresie roku kalendarzowego a nie jak dotychczas roku szkolnego. Szczegóły zostaną ustalone i ogłoszone po wakacjach.

XXII edycja składał się z 5 biegów, które organizowane były na terenach leśnych przy stadionie w Czarnej Dąbrówce. Łącznie we wszystkich biegach wystartowało 309 biegaczy. Średnio w jednym biegu startowało 180 zawodników

z tereny gminy, powiatu bytowskiego i gminy Linia. Wszyscy nagrodzeni odebrali z rąk Wójta Gminy medale, dyplomy i atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz skorzystali ze słodkiego poczęstunku przygotowanego przez GCKiB Czarna Dąbrówka.

Załącznik:

Komunikat Końcowy

Opracował T. Gralak

Copyright 2020 © Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Czarnej Dąbrówce